Bli med på et miljøløft – hjelp oss å slank restavfallet!

Bli med på et miljøløft – hjelp oss å slank restavfallet!

Vi vil at enda mer av avfallet skal brukes til å lage nytt av brukt eller brukes om igjen i den stand det er. Derfor vil det fra 1. januar 2017 ikke lenger være mulig å levere avfall i en ugjennomsiktig avfallssekk hos HAMOS sine gjenvinningsstasjoner.

Hvorfor innføres denne regelen?

  • Avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene er en nyttig ressurs som må ivaretas. Derfor må avfallet kildesorteres enda mer, slik at det kan lages nytt av brukt eller brukes om i den stand det er. Dette til beste for miljøet.
  • Det er viktig å unngå at farlig avfall blandes med annet avfall – og i verste fall fører til forurensning!

Regelen innføres i flere Midtnorske renovasjonsselskap i 2017.

Hva skjer om jeg kommer med en «svartsekk» etter 1. januar?

HAMOS tilbyr fri levering av avfall på alle sine gjenvinningsstasjoner for abonnenter. Dette forutsetter at du selv sorterer avfallet og at leveringen ikke overstiger 500 kg eller 3 m3. Dette gjelder også for avfall i avfallssekker: om du ikke sorterer innholdet i «svartsekken» må du betale sorteringsavgift.

Hva slags sekker kan jeg bruke?

Hvis du ønsker å sortere avfallet i sekker, må sekkene være gjennomsiktige. Du kan også levere avfallet i åpne esker. Årsaken til at sekkene skal være gjennomsiktige eller at avfallet skal være synlig i esker, er for at det skal bli enklere for driftsoperatører å se at avfallet er sortert.

Gjennomsiktige avfallssekker kan ofte kjøpes i butikker hvor man kjøper sorte avfallssekker.

Lever avfallet ditt raskt og enkelt – sorter avfallet på tilhengeren hjemme!

Hver måned er det ca. 10 000 besøkende ved HAMOS sine gjenvinningsstasjoner. På dager hvor det er mye besøk oppstår det ofte kø og man må bruke lengre tid på stasjonen enn man selv har lyst til. Vi oppfordrer derfor alle om å sortere avfallet sitt hjemme før de kommer på besøk. Da sparer du tid når du leverer og bidrar til at det ikke blir kø. Med få forberedelser hjemme blir leveringen av avfallet rask og enkel.

Åpningstider for din gjenvinningsstasjon finner du både på våre hjemmeside, HAMOS-appen eller ved å ringe sentralbordet.