Priser slamtømming

Årspriser for tømming av slamavskiller Prisene er beregnet ut fra tømming hvert 2. år. Ved tømming hvert år, dobles årsprisen og ved tømming hvert 4.→ Les mer
Tømming av slam

Tømming av slam

HAMOS tilbyr tømming av slam- og septiktanker til våre medlemskommuner. Noen kommuner har valgt å overlate alt ansvaret for tømming av private septiktanker til oss, og slammet leveres da til behandling hos Ecopro AS på Verdal.→ Les mer