Tekstil skal ikke i restavfallet

Tekstil skal ikke i restavfallet

Mange er flinke til å donere bort klær de ikke bruker. Men fortsatt havner altfor mye tekstil i restavfallet, i stedet for å gjøre nytte for seg hos nye eiere eller i nye funksjoner. En midtnorsk kampanje setter nå fokus på innsamling av brukte tekstiler og sko til gjenbruk, reparasjon eller gjenvinning til nye produkter.

Hvert år kjøper nordmenn i gjennomsnitt 15 kilo klær, samtidig som vi kaster 8-10 kilo klær. Over 50 % av tekstilene som kastes havner i restavfallet, i stedet for å gå til tekstilinnsamlere, som for eksempel Fretex og UFF. Det mange ikke er klar over, er at en kan levere inn absolutt alt av tekstiler og klær til slike innsamlere. Det som ikke er i god nok stand til å selges, blir nemlig til nye ting.

Ca. 80 % av tekstilene som kommer inn til Fretex og UFF går til gjenbruk/ombruk, 17-18 % repareres eller gjenvinnes til nye produkter, og kun 2-3 % forbrennes. I Norge kastes 52.000 tonn tekstiler hvert år. I gjennomsnitt tilsvarer dette 9,9 kg tekstiler per nordmann.

Det er nær sagt ingen begrensninger for hva som kan leveres inn til gjenvinning. Hullete sokker, misfargede og krympede gensere, 50-tallsklær, vesker, en polvott, sko og belter er bare noen eksempler. Det eneste som kreves er at tekstilene er tørre og rene, og kommer i en lukket pose når de leveres.

Gevinstene med å sette fokus på gjenbruk, reparering og omdanning til nye produkter er både mange og store. På global basis er tekstilinnsamling med på å skape arbeidsplasser. Det er både ressursbesparende og sparer miljøet, og dette har global gyldighet. Det er også et humanistisk aspektet i dette – mange har ikke har råd til å kjøpe nytt tøy til full pris. Via gjenbruk gis det mulighet til å skaffe seg flotte klær for en rimelig penge.

Les mer: www.tekstilgjenvinning.no