To vinnere i Returkartonglotteriet

To vinnere i Returkartonglotteriet

Både Ingar Romundstad fra Orkanger og Anne-Lise Berg fra Skaun ble nylig trukket ut som vinnere i Returkartonglotteriet, og kan nå feire en premie på 10 000 kroner. Lykkeloddet hadde de selv laget av tomme drikkekartonger.

Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger samtidig deltatt i Returkartonglotteriet, som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner. Denne gangen var det Ingar Romundstad fra Orkanger og Anne-Lise Berg fra Skaun som vant 10 000 kroner.

Overrasket
Både Ingar og Anne-Lise ble veldig overrasket når de fikk den hyggelige beskjeden om at de har vunnet 10 000 kr. Begge har sendt inn returkartonger flere ganger, og skal selvfølgelig fortsette med det.

Bruker 720 millioner drikkekartonger i året
Det var det interkommunale selskapet HAMOS som trakk ut de heldige vinnerne blant alle kartongloddene som var kommet inn. Selskapet er ansvarlig for innsamlingsordningene i kommunene, og er glade for å være med å belønne flinke kildesorterere.

– Dette er helt klart en hyggelig del av jobben. De som er flinke til å sortere og levere inn kartongene sine kan bli belønnet for miljøinnsatsen, sier kommunikasjonsleder Vanja Gjelstenli i HAMOS.

I Norge forbruker vi om lag 714 millioner drikkekartonger hvert år, viser tall fra Grønt Punkt Norge. Det betyr at hver nordmann må kvitte seg med cirka 140
kartonger årlig. Omkring 70 prosent av befolkningen oppgir at de benytter seg av returordningene for gjenvinning av drikkekartonger. Og noen av disse følger eksempelet til Ingar og Anne-Lise og gjør kartongene om til lodd i Returkartonglotteriet, som i 2015 er i gang for 19. året.

Ekstra verdifullt materiale
Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartonger.

Grønt Punkt Norge sikrer og administrerer finansieringen av returordninger for drikkekartonger i Norge, og administrerende direktør Jaana Røine forteller at gjenvinning også er med på å senke avgiften som er lagt på emballasjen – noe som i praksis betyr at prisen blir lavere for forbrukeren. Men det aller viktigste er naturligvis å gjenvinne for miljøets skyld.

– Drikkekartonger er laget av såkalt jomfrulig fiber. Det vil si at det er første gang dette materialet er i omløp. Derfor kan fibrene i en innlevert drikkekartong ha opptil sju-åtte liv framfor seg, for eksempel som pizzakartong, sier Røine.

Anne-Lise Berg er kjempefornøyd med gevinsten.

Ingar ble veldig overrasket og glad når han fikk vite at han har vunnet.

Ingar ble veldig overrasket og glad når han fikk vite at han har vunnet.

Dette er Returkartonglotteriet:

  • Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og liknende.
  • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10 000 kroner og 4 premier på 100 000 kroner.
  • Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en ”kubbe”. Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkskartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte.
  • Deltager skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på ”kubben” og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.
  • Kubber trekkes på 84 forskjellige trekkesteder spredd over hele landet. Her trekkes det mellom 1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning.

Visste du at…

  • Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker
  • Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene renses, tromles og presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier
  • Papiret brukes blant annet til nye kartonger.
  • Innsamlingsmålet for drikkekartonger er så høy gjenvinningsgrad som mulig for på denne måten å redusere miljøavgiften.

Kontaktpersoner:
* HAMOS Forvaltning IKS, kommunikasjonsleder Vanja Gjelstenli, telefon 72 48 37 00

* Grønt Punkt Norge, kommunikasjonsrådgiver Arve Martinsen, mobil 47 38 98 18