Tømming av slam

Tømming av slam

HAMOS tilbyr tømming av slam- og septiktanker til våre medlemskommuner. Noen kommuner har valgt å overlate alt ansvaret for tømming av private septiktanker til oss, og slammet leveres da til behandling hos Ecopro AS på Verdal. Besøk deres hjemmeside her.

I følge forskriften skal tette avløpstanker tømmes minimum én gang i året. Slamavskillere skal tømmes minimum hvert 4. år for fritidsbebyggelse, og minimum hvert 2. år for boliger.

Alle faste abonnenter varsles på forhånd ca. 1-2 uker før tømming.

De som ønsker tømming oftere enn forskriften sitt krav, kan enten benytte seg av HAMOS sitt tilbud om ekstratømming eller benytte andre aktører som er godkjent av kommunen.

De som ønsker å bestille tømming, må ta kontakt med HAMOS på grønt nummer 800 41 888.

Når det virkelig haster, kan du utenfor ordinær arbeidstid bestille nødtømming på vakttelefon: 908 75 111. Dette nummeret er til vakten hos entrepenør Miljøservice AS.