Tøybleierabatt

Foreldre flest velger engangsbleier til barna. Ønsker du å bruke tøybleier til barna, gir HAMOS Forvaltning IKS kr 1000,- ink mva. som en engangsrabatt på renovasjonsgebyret. Bruk av tøybleier gir inntil 40 % lavere klimagassutslipp enn engangsbleier – forutsatt at man vasker og tørker dem på en fornuftig måte.

For å få rabatten, må du ha bosted og husholdningsabonnement i en av HAMOS-kommunene. Rabatten gis en gang pr barn og innvilges etter søknad pr brev eller e-post. Legg ved kvittering på kjøpte tøybleier samt en erklæring fra helsesøster om at tøybleier blir benyttet.