Vår visjon og våre verdier

Hva får oss til å tikke?

HAMOS er renovasjonsselskap for 11 kommuner i Trøndelag, Møre og Romsdal. Vi har ambisjoner om å vokse lokalt, og være toneangivende i bransjen nasjonalt.

Vår oppdragsgiver er miljøet og vårt løfte er at vi gjør det lett å gjøre rett.

Vår visjon er å gjøre verden litt bedre

Noen mener denne visjonen er i overkant. Vi er uenige. Verden starter her, i nærområdet vårt, der vi bor. Og det er her vi legger ned vår arbeidskraft og kompetanse, og det er her vi vil mobilisere, inspirere og engasjere folk til å bli med på et miljøløft. Vi starter her, så får vi se hvor vi ender.

HAMOS opererer midt mellom to tilsynelatende forskjellige verdener. På den ene siden har du avfall. Fra bananskall, Zaloflasker og lyspærer til eternittplater, kjøleskap og industriavfall. På den andre siden har vi ingeniørkompetanse og bidrar til høyteknologiske løsninger i stadig utvikling. Løsninger som øker gjenvinningsgraden og reduserer utslipp. Løsninger som gjør det enklere for alle å gjøre det som er rett.

Og det er dette som er vårt kundeløfte:

Vi gjør det lett å gjøre rett!

Det er fortsatt litt for vanskelig å gjøre det som er rett. De aller fleste vet hvordan avfall skal sorteres og håndteres. De aller fleste er flinke, men alle glipper vi innimellom. Vi glipper fordi det er enklere å gjøre det som er feil, enn det som er rett. Dette vil vi rette opp i. Det rette må alltid være det enkleste.

Seks leveregler preger hverdagen vår

Internt har vi laget oss seks leveregler som utgjør ryggraden i vår ledelse, og som alle skal kjenne til og etterleve i Hamos.
Disse levereglene oppsummerer hvordan vi skal oppfylle visjonen vår, og bidra til å gjøre det lett å gjøre rett.

• Vi setter oss stadig høyere mål
• Vi leter etter bedre måter å gjøre ting på
• Alt vi gjør skal se bra ut
• Vi har ting på stell
• Vi skal utgjøre en forskjell for miljøet
• Vi roser alle som gjør det rette

Vi skal ikke slå oss på brystet å si at vi klarer alt dette. Men vi har lagt strategien, og den betyr stadig mer for oss hver eneste dag.

Det er dette som tikker i oss.

Hele strategien på ett brett

Kundeløfte:
• Vi gjør det lett å gjøre rett

Visjon:
• Vår jobb er å gjøre verden litt bedre

Leveregler:
Vi setter oss stadig høyere mål
• Vi leter etter bedre måter å gjøre ting på
• Alt vi gjør skal se bra ut
• Vi har ting på stell
• Vi skal utgjøre en forskjell for miljøet
• Vi roser alle som gjør det rette

Relasjoner til omverden:
• Vi skal ha stolte medarbeidere og eiere
• Vi skal ha alle med på et miljøløft

Strategien skal komme til uttrykk gjennom:
• Det folk ser
• Det vi forteller
• Det vi gjør
Derfor må vi trene og måle