Vi gjør det lett å gjøre rett

Vi gjør det lett å gjøre rett

Med slagordet «Vi gjør det lett å gjøre rett» lover vi å legge til rette for at det skal være enkelt å ta riktige miljøvalg. Det skal være lett å kildesortere og levere avfall. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre. Vi skal gjøre så godt vi kan for å bidra til et bedre miljø. For å sikre at vi er på rett spor til enhver tid har vi satt oss noen leveregler som skal følge oss i arbeidshverdagen:

  • Vi skal utgjøre en forskjell for miljøet
  • Vi leter etter bedre måter å gjøre ting på
  • Vi setter oss stadig høyere mål
  • Alt vi gjør skal se bra ut
  • Vi har ting på stell
  • Vi roser alle som gjør det rette

Vi inviterer deg til å delta på et felles miljøløft!