Vi har åpnet ombruksbua i Hemne!

Vi har åpnet ombruksbua i Hemne!

Tirsdag denne uken åpnet vi ombruksbua ved gjenvinningsstasjonen i Hemne. Her kan du levere og hente brukbare ting helt gratis.

Det ble servert kaffe og kaker under åpninga av ombruksbua.

Det ble servert kaffe og kaker under åpninga av ombruksbua.

Mange folk besøkte ombruksbua ved vår gjenvinningsstasjon i går. Tilbudet ble godt mottatt av de som var innom og flere hentet seg fine og nyttige gjenstander. Ombruksbua ble faktisk nesten helt tom ved stengetid.

HAMOS håper at tilbudet blir mye brukt framover. Det er veldig positivt at gjenstander som man selv ikke vil ha, kan gis bort og bli til nytte for andre. Økt ombruk er en av de mest effektive måtene å redusere avfallsmengden på.
Greit å vite:

– Det er gratis å levere og ta med hjem!
– Setter du noe igjen i ombruksbua tillater du oss å gi det videre til andre.

Vi tar ikke i mot:
– klær, sko eller tøy. Dette kan du levere i Fretex- eller UFF-konteinerne.
– sykkelhjelmer eller barneseter til bil pga. sikkerhet.
– elektriske/elektroniske gjenstander.

Gjenstandene tas ut av ombruksbua hvis det ikke er interesse for dem.

Ombruksbua har åpent når gjenvinningsstasjonen i Hemne har åpent.

Vi ønsker alle våre abonnenter velkommen innom ombruksbua!

Driftsoperatørene Ole Steinar og Frode håper ombruksbua blir mye brukt.

Driftsoperatørene Ole Steinar og Frode håper ombruksbua blir mye brukt.

Se etter dette skiltet på gjenvinningsstasjonen for å finne ombruksbua.

Se etter dette skiltet på gjenvinningsstasjonen for å finne ombruksbua.