Vinn penger med returkartonglotteriet

Vinn penger med returkartonglotteriet

Fotokilde: Grønt Punkt Norge

Drikkekartongen din kan være verdifull. Hvert år deles det ut premier for 1,6 millioner kroner i Returkartonglotteriet.

Både privatpersoner, organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og andre kan være med i Returkartonglotteriet. Skylle, brette, skrive på navn og telefonnummer. Til slutt legge kartongen i papp- og papiravfallet. Det er alt som skal til for å delta. Du kan delta med enkeltkartonger og bli med i trekningen av 10.000 kroner eller lage en «kubbe» av sju drikkekartonger og bli med i trekningen av både 10.000 og 100.000 kroner. Vinner ikke du, vinner miljøet uansett.

Blir du med på et lotteri for miljøet?

Dette er Returkartonglotteriet

  • Det er Grønt Punkt Norge som er arrangør og alle kan delta og vinne i lotteriet.
  • Hvert år deles det ut premier for til sammen 1,6 millioner kroner. Dette er fordelt på 120 premier på 10.000 kroner og fire premier på 100.000 kroner.
  • Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en ”kubbe”. Korker og lokk kan godt henge utenfor. For skolemelkkartonger gjelder fire tomme kartonger i den femte. Det går også an å levere enkeltkartonger, men for å vinne toppremien må det være «kubber».
  • Deltageren skriver navn og telefonnummer på den de vil skal vinne på ”kubben” og leverer denne i den kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett lodd.
  • Kartonger trekkes på 85 forskjellige trekkesteder spredd over hele landet. Her trekkes det mellom en og sju kubber avhengig av innbyggertall, til sammen maks 188 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til nasjonal trekning.

Les mer på www.returkartonglotteriet.no

Visste du at…

  • Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker
  • Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene renses, tromles og presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier
  • Papiret brukes blant annet til nye kartonger
  • Innsamlingsmålet for drikkekartonger er så høy gjenvinningsgrad som mulig for på denne måten å redusere miljøavgiften